Tangopalatset

Kontakta oss

Tangons olika stilar

Det finns en person som har sagt att tango är den enklaste dansen av alla ”Om du gör ett misstag och känner dig förlorad på golvet, är det bara att tango-on”. Ja, detta var i filmen The Scent of a Woman med Al Pacino och så kanske det inte alls är i verkligheten. Just tango kanske är en av de olika danser i världen som har mest olika stilar. Att då vara den som säger sig kunna dansa tango, kan vara som att komma till en helt främmande dans i ett annat land. Naturligtvis kommer grund stegen alltid att vara närvarande, men det finns stora skillnader inom dansen tango. Nedan följer en kort beskrivning av tangos olika stilar.

Stilar i argentinsk tango

Något som måste tillskrivas tango är att även om den inte ursprungligen kommer från Argentina, så är detta det land som de flesta förknippar denna dans med. Av den anledningen kommer det här att beskrivas de fyra olika argentinska dansstilarna och deras namn.

  • Tango Salón: Detta är den stil inom tangon som i Argentina förknippas med all tango som inte kan betecknas som gatutango. Detta betyder då all den del av tangodansen som är avsedd att dansas i salonger och möblerade rum. Detta till skillnad från de två tidiga tangostilarna som bär namnen Tango Orillero och Tango Canyenge. Den stil inom tangodansen anses vara den som grundades i montevideo och Buenos Aires under 1920-talet. Här är det elegans och taktkänsla som är de två viktiga ingredienserna.
  • Tango Fantasia: När det gäller denna stil av tangodansen så är den avsedd för att utspelas på scener och platser där dansen ska uppvisas. Denna stil har även utrymme för mycket fantasi och akrobatiska moment. Här kommer då ofta ses att ingredienser från baletten och folklore har kraftiga inslag i denna stil.
  • Tango Nuevo: Denna tangostil kommer som namnet anspelar på vara den moderna versionen av tango. Nuevo står för ny vilket då syftar på ny tango. Detta var en stil som utvecklades av Astor Piazzolla. I denna stil innefattas moderna rörelser i kombination med den klassiska dansen, vilket gör att det många gånger kan vara en av de svåraste stilarna att klara av.
  • Tango Milonguero: Vad som kännetecknar denna dansstil inom tangodansen är att den är avsedd att dansas på platser där det saknas tillräckligt med utrymme för de utsvävningar som annars personifierar tangodansen. Här dansas tangon med en sluten fattning. Några har på det kommersiella planet, utan fäste i historien, försökt att klassa denna stil som autentisk och göra den till den ursprungliga tangon.

Så dansas tango idag

När det nu är flera hundra år sedan tangodansen påbörjades och den har utvecklats i så många olika varianter. Ja, då kommer det att vara svårt för de flesta att hålla sig till en av dessa. Den tango som idag dansas brukar innehålla olika ingredienser från alla dessa fyra argentinska stilar. Detta gäller speciellt dagens stora kända tangodansare, som aldrig tvekar att blanda dessa stilar. Detta i allt från social dans till den dans som utspelar sig i internationella danstävlingar. Idag används heller inte dessa stilars namn, utan det har blivit mera territoriala namn på tangodansens stilar. Här kallas det då för Tiodansens tango, finsk tango, europeisk tango och amerikansk tango. Det som används i tiodansen är idag en blandning av amerikansk tango och tango fantasia.