Tangopalatset

Kontakta oss

Grundregler i dansen tango

Att lära sig dansa tango på ett teoretiskt plan

Att det är många som gillar att dansa är något som står helt klart. Om du sedan ser till hur många det är som vill lära sig, så kommer detta även att vara en hel massa människor. Här kommer du som gillar att dansa ha två olika val att göra i livet. Antingen är du den som bara går ut och dansar och ser ut som den du gör på dansgolvet. I annat fall är du den som verkligen intresserar dig för att allt ska bli så bra som möjligt. När det gäller dansen tango så kommer detta att vara något du måste börja känna till på det teoretiska planet för att kunna utöva denna dans på rätta sätt i praktiken. För detta står tre ingredienser, samt det som kallas för grunden i lärandet. Mer om detta läser du här.

Kroppshållningen och omfamning

Detta är en av de mest essentiella och viktiga kunskaper att känna till inom tangodansen. Det riktiga namnet för kroppshållning och omfamning i tango kallas för ”abrazo”. Andra vanligt förekommande namn är också dansfattning eller kramen. Här ska denna vara så avslappnad som möjligt. Armbågarna ska peka nedåt. Här är det också viktigt att tänka på det sett du håller huvudet, då tango är en dans där kontakten mellan dig och din partner söks på det höga planet. Ögonen heta temperament avspeglar sig alltid i denna dans. Den kroppshållning som ligger till grund för tangon är framåtfallande. Detta betyder att du och din partner ska bilda ett A på dansgolvet. I klassisk tango släpper du aldrig omfamningen. I modern tango kan omfamningen brytas för att sedan återknytas.

Att föra och att följa

Det som gör att tangon anses vara en så svår dans är att den till en mycket högre grad än andra danser är en så kallad förd dans. Något annat är också att det egentligen inte alls finns några fasta turer i tangon. Det vill säga att det inte existerar ett speciellt steg som måste komma efter ett annat. Av den anledningen så kommer naturligtvis mannens sätt att föra och kvinnans förmåga att följa, vara det som blir de viktigaste delarna i denna dans. Det hela bygger på delar och sätt att visa vilken väg dansen ska gå med delar av kroppen. Här är den mannen som visar vägen och kvinnan som med sin elasticitet gör det möjligt att föra dansen i en viss riktning.

Grundsteg samt improvisation

Det som kallas för grundstegen i tangon är egentligen inget som behöver finnas. Istället handlar tangodansen om en kombination av uppvisande tecken i samband med improvisation. Tangon är alltså en dans som du när det föreligger ett samspel och en förståelse mellan dig och din partner kan dansas som du själv önskar. Naturligtvis kommer det att finnas en del grundsteg, men dessa anses numera bara vara till för att hämma den viktiga improvisationen i tangon. Detta är faktiskt ett steg tillbaka och utgör det som en gång symboliserade tangodansen. När du idag ska lära dig tango så handlar det mest om stegmöjligheter istället för utvalda steg i en kombination.

Detta ligger till grund för lärandet

Det du behöver veta innan du ger dig ut på dansgolvet, eller tar en tangokurs, kommer då att vara det som klassas som stegmetodiken i tango. Det hela bygger då inte på förvalda kombinationer av steg för att bygga dansen. Det handlar om elasticiteten, taktkänslan, rytmiken samt överförandet av den kroppsliga vikten. I det fallet finns det då tre olika grundmoment. Dessa är:

  • Framåt/Bakåt och tillbaka
  • Sidosteg vänster/höger och tillbaka
  • Sidosteg höger/vänster och tillbaka

Denna mycket viktiga del i lärandet av dansen tango, kommer att vara det allra viktigaste i de grunder du behöver. Här måste du träna och ta dig all den tid som krävs, för att du ska träna upp muskler du annars inte använder och skapa en koordination till improvisation. Här kan detta ta flera veckor eller till och med månader, men det kommer att vara det som lägger grunden till vad du senare kan utföra på dansgolvet.